Do programu IROP, ze kterého Vám získáme dotaci na zateplení, výměnu oken, fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo v bytovém domě, byly přidány poslední peníze navíc. Doporučujeme všem zájemcům, aby nás kontaktovali. Začneme přípravu projektu tak, aby byla žádost včas podána a peníze rezervovány.

724 802 823 | sigreen@sigreen.cz

Celá ČR

 

Tisková zpráva:

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), navyšuje finance určené na výzvu „Energetické úspory v bytových domech III“ o další 1 mld. Kč na 5,5 mld. Kč. MMR tak reaguje na enormní zájem žadatelů. Datum a čas ukončení příjmu žádostí zůstává stejné, a to 29. 11. 2020 do 14 hodin.

Chcete zateplovat bytový dům, měnit okna? Nebo třeba instalovat fotovoltaiku na střechu? A co zelená střecha?

 

Získáme Vám dotaci, přijďte, zavolejte, napište. Rádi Vám poradíme, jak na to a zařídíme vše na klíč.

 

724 802 823 | sigreen@sigreen.cz

Chystáte se stavět? Získáme Vám dotaci!

 

Na rodinný dům až 450 000 Kč, na bytový dům 1 300 Kč na m2 podlahové plochy.

 

Podmínkou je instalace rekuperace, stínících prvků, velmi dobré zateplení domu a použití obnovitelných zdrojů energie.

 

Dotační bonusy na zelenou střechu, projekt a další.

 

Kompletní vyřízení od SIGREENu zahrnuje optimalizaci návrhu budovy tak, abyste měli jistotu, že dotaci dostanete. Neváhejte a přijďte, zavolejte, napište.

 

724 802 823 | sigreen@sigreen.cz

Od 15. 5. 2020 se výrazně navyšuje finanční podpora na výstavbu vegetačních neboli zelených střech z programu Nová zelená úsporám. Místo původních 500 Kč dosahuje nově příspěvek 800 Kč na metr čtvereční její půdorysné plochy. Navýšení se bude týkat nejen všech žadatelů, kteří žádost podají po tomto datu, ale i všech již podaných žádostí, které dosud nebyly vyplaceny.
 

Střechy pokryté vegetací mají pozitivní přínos jak pro samotné majitele budov, tak i pro své okolí. Díky tepelně izolačním vlastnostem šetří výdaje za energie, ochlazují budovy, ale také snižují odtok dešťové vody, prašnost i hlučnost, přispívají ke zvyšování vlhkosti a celkově lepšímu klimatu v obcích a městech.

O příspěvek na výstavbu vegetačních střech lze žádat v programu Nová zelená úsporám v rámci energeticky úsporných rekonstrukcí či staveb rodinných a bytových domů. Podpora se poskytuje formou fixní dotace nově ve výši 800 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství střechy a vztahuje se na výstavbu extenzivních, polointenzivních a také intenzivních zelených střech.

Zdroj: https://www.novazelenausporam.cz/zvysujeme-dotaci-na-zelene-strechy/

 

Chcete také dotaci na svůj dům? Pomůžeme Vám se vším potřebným. Přijďte na bezplatnou osobní konzultaci nebo napište, volejte. Děláme Zelenou úsporám už přes 10 let, jsme Vaší zárukou získání dotace;).