Dotace na výměny starých kotlů, které se nebudou moci od 1. 9. 2022 používat, budou pokračovat.

Letos budou v kotlíkové dotace dočerpány prostředy v několika krajích (např. Vysočina, Jihočeský), v příštím roce se otevřou výzvy pro všechny kraje.

Kotlíkové dotace budou podporovat výměnu kotlů v tzv. nízkopříjmových domácnostech a bude zde vyšší dotace. Zároveň, a to už tento rok, dojde ke změnám v programu Nová zelená úsporám, takže žádat půjde na některé typy výměn i tady.

Zásadní novinky:

 • Rozdělení dotace na výměnu typu „centrální kotel > TČ“ do obou programů, kde v kotlíkové dotaci budou mít možnost dotace 130 000 Kč nízkopříjmové skupiny včetně důchodců a v Nové zelené úsporám dotace 80 000 Kč,  jedná se o navýšení dotace.
 • Nově podpora výměny typu „elektrické vytápění > TČ vzduch-vzduch“ – tedy konečně podpora inverterového „klimatizačního“ vytápění domu.
 • Podpora výměny vytápění v samostatné bytové jednotce v bytovém domě (nyní nebylo možné). Tj. např. pokud má vlastník bytu v bytovém domě elektrické akumulačky, instaluje k vytápění splitovou jednotku, která bude celý byt vytápět, dostane až 18 000 Kč.
 • Nově dotace i na výměny kotlů/zdrojů v trvale obydlených rekreačních objektech – tj. kde je zápis budovy v katastru „stavba pro rodinnou rekreaci“.

Více informací bude k dispozici do konce srpna. Přípravu všech projektů doporučujeme zahájit již nyní.

 

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Domácnost s nižšími příjmy = průměrný čistý příjem na člena domácnosti 170 900 Kč v roce 2020

 • sledovány jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek
 • příjmy dětí a studentů do 26 let jsou považovány za nulové

Dotace 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity

Podporované zdroje tepla Maximální výše dotace (Kč)

 

Plynový kondenzační kotel 100 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000
Tepelné čerpadlo 130 000

 

 

 

Nová zelená úsporám

Dotována výměna následujících zdrojů:

 • starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. nebo vyšší emisní třídy
 • lokálních topidel
 • elektrických zdrojů tepla (pouze za elektrická TČ)
 • bonus za kombinaci s dalšími úspornými opatřeními – výše bonusu dle počtu a typu opatření
 • pouze ex-post financování – vyplacení dotace až po výměně zdroje

Dotace max. 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla Max. dotace RD (Kč) Max. dotace BD
(Kč / b.j.)
 
Plynový kondenzační kotel 35 000 12 000
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000 25 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000 25 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění 80 000 25 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 18 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 10 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 30 000

Zdroj: https://www.novazelenausporam.cz/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=18

Ministr Brabec nám dnes potvrdil, že první výzvy nového programu Nová zelená úsporám 2030, ve kterém budou moci získat dotaci mimo jiné bytové domy v celé ČR, budou vyhlášení v září/říjnu tohoto roku. Využijte čas na přípravu silného projektu, který dotaci získá. Jak? Kontaktujte nás. Rádi Vám poradíme a projekt zpracujeme včetně veškeré administrace.

 

sigreen@sigreen.cz

724 802 823

Zajistit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie, ze kterých budou teplo vyrábět, to je hlavním cílem pilotních dotačních výzev z programu HEAT čerpající peníze z Modernizačního fondu. Tato zásadní transformace Česku přinese čistší vzduch a lidem zajistí i nadále cenově dostupné teplo. Modernizační fond se tak zařadil na první příčku evropských dotačních nástrojů, které jsou na národní úrovni již připravené a mohou začít vyhlašovat první výzvy a přijímat žádosti.

 

My v SIGREENu jsme u toho. Budeme Vám pomáhat i s Modernizačním fondem. Kompletní servis. Máte-li dotazy, rádi je zodpovíme.

 

 

Více informací o aktuálních výzvách v Modernizačním fondu: 

 

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=7

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=8

I v příštích letech budeme získávat dotace, aktuální výhled Vám přinášíme zde. Bude opravdu z čeho vybírat:

 

Modernizační fond .…………………………………………………..…………… min. 150 mld. Kč
• veřejný i soukromý sektor, malé i velké podniky, komunity


Operační program Životní prostředí .…………………………………………..… 61 mld. Kč
• veřejný i soukromý sektor, fyzické osoby (kotlíkové dotace)


Operační program Spravedlivá transformace .……………………...… 42,7 mld. Kč
• veřejný i soukromý sektor, malé i velké podniky


Nová zelená úsporám ………………………..…………………………………….… až 50 mld. Kč
• majitelé rodinných a bytových domů


Národní program Životní prostředí …………………………………….… min. 10 mld. Kč
• veřejný i soukromý sektor, fyzické osoby (výsadba stromů)


Celkem: 313 mld. Kč