Upozorňujeme podnikatele, že termín příjmu žádostí do probramu OP PIK, úspory energie, byl prodloužen do 30. 60. 2020.
V tomto programu získáte dotaci až 50 % na zateplení budov, výměnu oken, dveří, vrat a nové zdroje energie, osvětlení, technologie.
 
Rádi Vám pomůžeme se zpracováním energetického posudku, povinné přílohy této výzvy.
 
Další výzva je plánována na druhou polovinu tohoto roku.
 
 
 

Vážení žadatelé, rádi bychom Vás informovali o rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu, řídícího orgánu OP PIK, které bylo přijato v návaznosti na aktuální vývoj virové nákazy Covid-19, přijatá preventivní opatření v ČR a s tím související problematické zajištění relevantních povinných příloh od třetích stran. MPO proto rozhodlo o prodloužení termínů pro příjem žádostí u následujících výzev na nové termíny:

Nemovitosti – Výzva IV Cestovní ruch – do 31. 5. 2020,

Nemovitosti ITI Hradec Králové – do 31. 5. 2020,

Úspory energie – Výzva V – do 30. 6. 2020,

Smart Grids 1 – Výzva V – do 30. 6. 2020,

OZE – Výzva V –  do 30. 6. 2020,

Nízkouhlíkové technologie – Výzva V – do 28. 6. 2020.

Společně s tímto se o 30 dní prodlužují i veškeré pevné termíny uvedené ve výzvách (nejzazší termín ukončení projektu, pevné termíny pro doložení relevantních povinných příloh apod.).