Upozorňujeme podnikatele, že termín příjmu žádostí do probramu OP PIK, úspory energie, byl prodloužen do 30. 60. 2020.
V tomto programu získáte dotaci až 50 % na zateplení budov, výměnu oken, dveří, vrat a nové zdroje energie, osvětlení, technologie.
 
Rádi Vám pomůžeme se zpracováním energetického posudku, povinné přílohy této výzvy.
 
Další výzva je plánována na druhou polovinu tohoto roku.
 
 
 

Vážení žadatelé, rádi bychom Vás informovali o rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu, řídícího orgánu OP PIK, které bylo přijato v návaznosti na aktuální vývoj virové nákazy Covid-19, přijatá preventivní opatření v ČR a s tím související problematické zajištění relevantních povinných příloh od třetích stran. MPO proto rozhodlo o prodloužení termínů pro příjem žádostí u následujících výzev na nové termíny:

Nemovitosti – Výzva IV Cestovní ruch – do 31. 5. 2020,

Nemovitosti ITI Hradec Králové – do 31. 5. 2020,

Úspory energie – Výzva V – do 30. 6. 2020,

Smart Grids 1 – Výzva V – do 30. 6. 2020,

OZE – Výzva V –  do 30. 6. 2020,

Nízkouhlíkové technologie – Výzva V – do 28. 6. 2020.

Společně s tímto se o 30 dní prodlužují i veškeré pevné termíny uvedené ve výzvách (nejzazší termín ukončení projektu, pevné termíny pro doložení relevantních povinných příloh apod.).

Dalším programem, který pomůže zmírnit dopady koronavirové krize na českou ekonomiku, je Nová zelená úsporám. Program MŽP a SFŽP ČR zaměřený na energeticky úsporné renovace, stavby domů a zdroje energie jede na plné obrátky a domácnostem může ušetřit i stovky tisíc korun. Za první tři měsíce letošního roku hlásí třetinový meziroční nárůst v počtu žadatelů a současně uvolňuje podmínky pro žadatele v době pandemie.
 

Vzhledem k aktuální situaci není v provozu pro osobní konzultace naše energetické konzultační středisko EKIS Kolín. Pokud je to možné, předávání dokumentů provádějte do naší schránky, obratem je vyzvedneme. Děkujeme za pochopení. Chráníme Vaše i naše zdraví.
 
Provoz našich služeb je nepřerušen, přijímáme nové zakázky. Rádi pomůžeme i Vám:)
 
SIGREEN s.r.o.

Program Nová zelená úsporám pokračuje i v tomto roce. Umožňuje Vám, vlastníkům rodinných a bytových domů (bytové domy v Praze), získat statisíce na zateplení, nová okna a dveře a výměnu vytápění.
 
To není vše od března máme několik novinek:
 
RODINNÉ DOMY
- datum uznatelných výdajů je stanoven na 1. ledna 2018, v případě opatření svépomocí a stínící techniky je 1. září 2018.
- podpora na výstavbu i pro prvního kupce rodinného domu, dotace až 485 000 Kč.
- dotace na fotovoltaiku - nová kategorie pro FVE systém s celkovým využitelným ziskem nad 3 000 kWh/rok s akumulací do vody, dotace 80 000 Kč
 
BYTOVÉ DOMY V PRAZE
- rozhodné datum uznatelných výdajů 1. ledna 2018.
- výše dotace navýšena na 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy bytů.
- nová kategorie - Podpora dobíjecích stanic v nových bytových domech pro vozidla kategorie M1. Výše dotace 45 000 Kč/dobíjecí bod a 55 000 Kč/dobíjecí bod, v případě instalace dobíjecí stanice v BD s FVE systémem s akumulací elektrické energie.
 
 
Pro vstupní posouzení a konzultaci nám zašlete podklady na sigreen@sigreen.cz. Rádi Vám pomůžeme.