Od 9.1.2023 10:00 se otevírá příjem žádostí do dotační výzvy pro domácnosti s nižšími příjmy. Maximální celková výše podpory na realizaci opatření je omezena na 150 000 Kč.

S povinnou přílohou - Odborným posudkem - i celým procesem Vám pomůže jeden z našich poradců. Jsme již sedmým rokem oficiálním střediskem EKIS pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pište přes formulář na webu nebo na sigreen@sigreen.cz.

 

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022.

– Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání

žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,

nebo

– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu

pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou

dobu).

  • Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována po 12. září 2022.
  • V rámci této výzvy nelze na jeden rodinný dům uplatnit více žádostí.
  • Výše podpory se stanoví jako součet podpor na vybraná opatření. Podpora

pro jednotlivé typy opatření je uvedena na obrázku níže.

  • Výše podpory je maximálně 100 % uznatelných nákladů.

Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu již několikátým rokem poskytujeme jako Energetické konzultační a informační středisko EKIS bezplatné konzultace všem, kteří mají zájem o informace z oblastí energetiky budov, úsporných opatření, dotací, zateplení, vytápění, fotovoltaiky, atd.

Z hlediska typu budov se jedná o rodinné a bytové domy, ale také podniky, administrativní budovy, atd.

 

Jak a kdy můžete konzultovat?

1. EKIS - konzultační hodiny přímo v sídle naší firmy, adresa Táboritská 511, 280 02 Kolín, úřední hodiny pondělí a středa 13:00-19:00, jiné dny po domluvě.

2. EKIS - online dotazy. Stačí zaslat dotaz přes elektronický formulář zde: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/polozit-dotaz-pro-stredisko?ekis=8555c016432ce8f3ae956e45a72bb28d

3. EFEKT NEO - návrh energeticky úsporných opatření. Jedná se o novinku, kdy provádíme inspekci domu s následně vyhotovujeme dokument, který slouží k prvotní rozvaze ohledně energetických úspor, jejich efektivity a dotačních příležitostí.

 

Všechny tři typy konzultací jsou zdarma, konzultace jsou potvrzovány evidenčním listem konzultace.

 

Přijďte se poradit i Vy, rádi Vám pomůžeme.

 

 

Ředitel naší firmy se účastnil výroční konference INTERCLEAN pořádanou Asociací prádelen a čistíren. V panelové diskuzi hovořil k tématu energetických úspor provozů a dotačních možností.