Od 1.3.2024 probíhá příjem žádostí o dotaci do výzev Modernizačního fondu, tzv. výzvy RES+.

Výzva RES+ č. 1/2024 je určena na instalace nových fotovoltaických elektráren na již existujícím odběrném místě s výkonem 50 kW až 5 MW, v Praze od 10 kW. Vyrobená energie musí být primárně spotřebována v místě výroby. Žádat mohou podniky i obce. Výše podpory až 50 %.

Výzva RES+ č. 2/2024 je určena na instalace nových fotovoltaických elektráren na již existujícím odběrném místě s výkonem 50 kW až 5 MW, v Praze od 10 kW. Vyrobená energie musí být primárně spotřebována v místě výroby. Žádat mohou podniky i obce. Výše podpory až 35 %.

Výzvy RES+ č. 3/2024 a RES+ č. 4/2024 jsou určeny pro obce na individuální instalace FV systémů na veřejných budovách a projekty komunitní energetiky. Výše podpory až 75 %.

 

Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2024 od 12:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 31. 10 2024 do 12:00 hod.

 

Pokud máte zájem vybavit fotovoltaikou Vaši obec nebo podnik, sjednejte si u nás konzultaci nebo napište přes webový formulář. Vyřizujeme žádost o dotaci i energetický posudek. 

Dne 17.1.2024 byla aktualizována výzva Nové zelené úsporám Light.

Změny zahrnují rozdělení podpory na solární ohřev vody na dvě kategorie, 60 000 Kč (bez nového boileru) a 90 000 Kč (s novým boilerem). Dále je tato kategorie zpřísněna v požadavcích na výkon FVE a dalších parametrů z důvodu nekvalitní práce solárních firem.

 

Maximální celková výše příspěvku na zateplení 150 000 Kč a 90 000 Kč na solární ohřev vody. Jedná se o jednorázový příspěvek = pouze jedna žádost o dotaci.

S povinnou přílohou - Odborným posudkem - i celým procesem Vám pomůže jeden z našich poradců. Jsme již sedmým rokem oficiálním střediskem EKIS pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a jsme tak oprávněni tyto dotace vyřizovat. Vyřízení je vždy zdarma. 

Kontaktujte nás formulář na webu, email sigreen@sigreen.cz, přípradně telefonicky.

 

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022.

– Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání

žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,

nebo

– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu

pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou

dobu).

nebo

 - v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral
některý ze členů domácnosti přídavek na dítě žijící ve společné
domácnosti se žadatelem (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

 

  • Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována po 12. září 2022.
  • V rámci této výzvy nelze na jeden rodinný dům uplatnit více žádostí.
  • Výše podpory se stanoví jako součet podpor na vybraná opatření. Podpora

pro jednotlivé typy opatření je uvedena na obrázku níže.

  • Výše podpory je maximálně 100 % uznatelných nákladů.

Od 26.9.2023 probíhá příjem žádostí o dotaci do podvýzvy Nové zelená úsporám - tzv. Oprav dům po babičce.

Program je určen vlastníkům jednoho rodinného domu, kteří jej chtějí kompletně zateplit (stěny, střechy, stropy, podlahy a výměna výplní otvorů).

Podmínkou je také mít v něm po realizaci 10 let trvalé bydliště.

 

Žadatel

 - zletilá ekonomicky aktivní fyzická osoba, která je vlastníkem stávajícího rodinného domu

Podporu nelze poskytnout v případě že:

- žadatel má závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, Fondu, Ministerstva či jiného veřejného orgánu;

-předmětem žádosti je stavba, na jejíž výstavbu byla v minulosti poskytnuta podpora z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám 2013 popř. Nová zelená úsporám v oblasti B;

- žadatel nebo některý ze členů domácnosti vlastní další stavbu pro bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě nebo členského podílu v bytovém družstvu, který mu zajišťuje možnost užívání bytu;

- budova, která je předmětem dotace, nesmí sloužit jako zástava ve prospěch jiné nemovitosti nebo podnikání a nesmí být předmětem exekuce;

Místo realizace

- rodinný dům na území ČR, nejvýše se třemi samostatnými byty, obytná část zemědělské usedlosti, stavba určená pro rodinou rekreaci

- budova v navrhovaném stavu plní funkci RD a před realizací plnila účel vyžadující vytápění během celého otopného období v její převážné části

(celková energeticky vztažná plocha budovy v navrhovaném stavu nepřekročí 350 m2)

- stavba nového rodinného domu na místě původního, odstraněného bezprostředně před realizací

- na výstavbu stávajícího domu byla podána žádost o vydání stavebního povolení před 1. 7. 2013.

- max 20% celkové plochy domu je využívána k ekonomické činnosti včetně pronájmu

 

Podmínky

- žadatel zodpovídá za správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost všech dokumentů předkládaných Fondu

- uznatelné náklady od 1. ledna 2021 (vč záloh) a navrhovaná opatření v oblasti podpory A (zateplení) nebyla dokončena před 17. 7. 2023

- podpora je omezena na max. 50 % přímých realizačních výdajů

- žadatel je povinen zůstat vlastníkem nemovitosti po celou dobu udržitelnosti (10 let)

- žadatel a členové jeho domácnosti jsou povinni mít v podporované stavbě trvalý pobyt a užívat ji pro bydlení po celou dobu udržitelnosti. (nevztahuje se na osamostatnění dítěte)

- žadatel má povinnost zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby

- Okna a vnější dveře instalovány v souladu s ČSN 74 6077 – Požadavky na zabudování.

- Barva nové fasády domu bude zvolena dle vzorníku NCS (s odchylkou ΔE 5), v případě obkladů a vícebarevného řešení navržena autorizovaným architektem, stanovena památkovou péčí, úřadem městského architekta, regulačním plánem nebo uzemním plánem, nebo odpovídá

původnímu barevnému řešení fasády.

- lze žádat samostatně pouze na oblast podpory A

 

Výše podpory

- maximální celková výše podpory pro oblast A – Zateplení až 1 mil Kč

- rodinný bonus 50 tis na každé vlastní dítě v domácnosti v plné péči

- kombinační bonus 10 tis za každé opatření

 

Lhůta na realizaci

- v oblasti podpory A, C, D 24 měsíců, nejpozději do 30. 6. 2028

Vyplacení podpory

- ex post - formou dotace u žádostí podaných po realizaci opatření

- ex ante - formou zálohy u žádostí podaných před dokončením realizace

 

S čím Vám můžeme pomoci:

Posoudíme Váš záměr a možnost získání dotace.

Na základě podkladů můžeme vypracovat předběžné posouzení. Provedeme inspekci nemovitosti. K žádosti o dotaci vypracujeme odborný posudek a energetické hodnocení se všemi potřebnými dokumenty.

Podáme za Vás žádost o dotaci v systému AIS SFŽP a postaráme se o celý její průběh, následně Vám pomůžeme s doložením realizovaných opatření. Společně tak projdeme celým procesem od návrhu až po vyplacení dotace.

Na naše služby dostanete dotaci až 50 000 Kč

 

 

Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu již několikátým rokem poskytujeme jako Energetické konzultační a informační středisko EKIS bezplatné konzultace všem, kteří mají zájem o informace z oblastí energetiky budov, úsporných opatření, dotací, zateplení, vytápění, fotovoltaiky, atd.

Z hlediska typu budov se jedná o rodinné a bytové domy, ale také podniky, administrativní budovy, atd.

 

Jak a kdy můžete konzultovat?

1. EKIS - konzultační hodiny přímo v sídle naší firmy, adresa Táboritská 511, 280 02 Kolín, úřední hodiny pondělí a středa 13:00-19:00, jiné dny po domluvě.

2. EKIS - online dotazy. Stačí zaslat dotaz přes elektronický formulář zde: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/polozit-dotaz-pro-stredisko?ekis=8555c016432ce8f3ae956e45a72bb28d

3. EFEKT NEO - návrh energeticky úsporných opatření. Jedná se o novinku, kdy provádíme inspekci domu s následně vyhotovujeme dokument, který slouží k prvotní rozvaze ohledně energetických úspor, jejich efektivity a dotačních příležitostí.

 

Všechny tři typy konzultací jsou zdarma, konzultace jsou potvrzovány evidenčním listem konzultace.

 

Přijďte se poradit i Vy, rádi Vám pomůžeme.