Chcete získat dotaci až 180 000 Kč na nový zdroj tepla? Pomůžeme Vám. Dotační servis i poradenství. Všechny kraje.

 

Výše dotace:

Typ zdroje tepla Limit (Kč)
Tepelné čerpadlo 180 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva 130 000
Plynový kondenzační kotel 100 000

 

Příjem žádostí do kotlíkových dotací:

Harmonogram kotlíkových dotací v jednotlivých krajích:

  Vyhlášení výzvy Zahájení příjmu žádostí
Hl. město Praha 20.06.2022 21.07.2022
Jihočeský 06.05.2022 06.06.2022
Jihomoravský 06.06.2022 11.07.2022
Karlovarský 21.06.2022 21.07.2022
Kraj Vysočina 21.06.2022 01.08.2022
Královéhradecký 12.05.2022 15.06.2022
Liberecký 01.06.2022 01.07.2022
Moravskoslezský 11.05.2022 13.06.2022
Olomoucký 10.05.2022 10.06.2022
Pardubický 23.05.2022 22.06.2022
Plzeňský 12.04.2022 16.05.2022
Středočeský 03.05.2022 06.06.2022
Ústecký 13.05.2022 15.06.2022
Zlínský 10.05.2022 14.06.2022

Tento týden byla vyhlášena dotační výzva, která poskytuje dotaci na instalace fotovoltaických systémů pro podniky.


Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 22. 3. 2022 (13:00)
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 6. 2022 (13:00)


Plánovaná alokace výzvy
Aktivita a) – 3 000 000 000 Kč
Aktivita b) – 1 000 000 000 Kč


Příjem žádostí o podporu může být zastaven při
dosažení požadované alokace v přijatých
žádostech o podporu v dané aktivitě, ale ne dříve,
než po uplynutí 30 dnů od vyhlášení výzvy.

Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí:
35 % pro fotovoltaické systémy
50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy
45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy

 

Pro více informací nás kontaktujte. Identifikujeme Vaši dotační možnosti, získáme dotaci, můžeme zařídit i realizaci.

 

 

Získejte dotaci na modernizaci veřejného osvětlení ve Vaší obci. Na jaro 2022 je připravováno otevření dotační výzvy.

Zařídíme Vám energetický posudek a veškerou administrativu. Kontaktujte nás, připravíme projekt.

 

Stav výzvy PŘIPRAVENA
Datum zveřejnění: 12.10.2021
Začátek podávání žádostí: 10.1.2022
Ukončení podávání žádostí: 30.6.2023
Celková alokace 1 725 000 000 Kč

 

 

 

 

Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Dotace je také určena na přípravu kabeláže pro dobíjecí body (EV ready) dle podmínek výzvy.

Výše dotace činí 30 Kč na 1 ušetřenou KWh.

 

 

Do 30. 9. 2022 je otevřena výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov.

 

Napište, zavolejte a poptejte nás, rádi Vám pomůžeme.

 

 

Kdo může žádat

 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Na co můžete získat dotaci

 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
 • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání)
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie
 • Instalace solárně-termických kolektorů

 

Výše příspěvku

Podle dosažených technických parametrů v max. výši od 40 do 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu (bližší specifikace v textu výzvy)

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 12. 2021 od 10:00 hod
Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2022 do 14:00 hod
Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2025

 

Co Vám pomůžeme zařídit?

 • Prvotní studii, posouzení záměru
 • Předběžný výpočet splnění dotačních podmínek
 • Energetický posudek
 • Projektovou dokumentaci, položkový rozpočet
 • Veškerou administrativu
 • Organizaci výběrového řízení