Dne 17.1.2024 byla aktualizována výzva Nové zelené úsporám Light.

Změny zahrnují rozdělení podpory na solární ohřev vody na dvě kategorie, 60 000 Kč (bez nového boileru) a 90 000 Kč (s novým boilerem). Dále je tato kategorie zpřísněna v požadavcích na výkon FVE a dalších parametrů z důvodu nekvalitní práce solárních firem.

 

Maximální celková výše příspěvku na zateplení 150 000 Kč a 90 000 Kč na solární ohřev vody. Jedná se o jednorázový příspěvek = pouze jedna žádost o dotaci.

S povinnou přílohou - Odborným posudkem - i celým procesem Vám pomůže jeden z našich poradců. Jsme již sedmým rokem oficiálním střediskem EKIS pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a jsme tak oprávněni tyto dotace vyřizovat. Vyřízení je vždy zdarma. 

Kontaktujte nás formulář na webu, email sigreen@sigreen.cz, přípradně telefonicky.

 

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022.

– Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání

žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,

nebo

– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu

pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou

dobu).

nebo

 - v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral
některý ze členů domácnosti přídavek na dítě žijící ve společné
domácnosti se žadatelem (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

 

  • Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována po 12. září 2022.
  • V rámci této výzvy nelze na jeden rodinný dům uplatnit více žádostí.
  • Výše podpory se stanoví jako součet podpor na vybraná opatření. Podpora

pro jednotlivé typy opatření je uvedena na obrázku níže.

  • Výše podpory je maximálně 100 % uznatelných nákladů.