NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY KE KOTLÍKOVÉ DOTACI

 

1) Co musím doložit k vyúčtování? 

 • K vyúčtování musí žadatel dodat veškeré doklady související s výměnou a realizací nového zdroje.
 • Tyto informace jsou k nalezení na druhé straně vyrozumění nebo ve smlouvě na str. č. 6.

2) V jakém poměru ke zdroji je dotace?

 • Z max. vynaložených nákladů 150.000,- Kč (viz tabulka).
 • Konečná výše dotace je vždy vypočtena z doložených uznatelných nákladů.
 • Uznatelné náklady – veškeré související práce a náklady na zdroj (kotel, otopná soustava, doprava, materiál atd.)
 • Výslednou dotaci si můžete vypočítat v dotační kalkulačce
Kategorie kotle Popis kotle Dotace (%) Dotace (Kč) Dotace (%) – prioritní obec Dotace (Kč) – prioritní obec
A1 Kotel na tuhá paliva – výhradně uhlí 70 105 000 75 112 500
A2 Kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa 75 112 500 80 120 000
A3 Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa 80 120 000 85 127 500
B Tepelné čerpadlo 80 120 000 85 127 500
C Kondenzační kotel na zemní plyn 75 112 500 80 120 000

3) Za jak dlouho dostanu dotaci na účet?

 • Po dodání všech dokladů, kontrole a zkompletování bude příjemci dotace vyplacena na účet do 45 dní od uzavřené kontroly.

4) Musím dokládat mikroopatření, když jsem si ho udělal sám?

 • Ano, náklady na mikroopatření musí žadatel vždy dodávat.
 • V případě, že si práci žadatel udělal svépomocí, doklad na práci se nepožaduje.

5) Napsal jsem do žádosti jiné číslo účtu, než je číslo účtu žadatele, co mám dělat?

 • Žadatel změní č. účtu na základě změnového formuláře, který nalezne na stránkách Středočeského kraje (Kotlíková dotace – dokumenty ke stažení – č. 16 Změnový formulář).
 • K tomuto formuláři přiloží kopii smlouvy s bankou.
 • Tento formulář se vyplní a zašle doporučeně poštou na krajský úřad.

6) Kdy dostanu zpět podepsanou smlouvu od kraje?

 • Po podpisu smlouvy statutárním zástupcem bude smlouva zaslána do jednoho měsíce.

7) Můžu odstoupit od smlouvy?

 • Ano, žadatel může odstoupit od smlouvy na základě změnového formuláře, který nalezne na stránkách Středočeského kraje (Kotlíková dotace – dokumenty ke stažení – č. 16 Změnový formulář).
 • Tento formulář se vyplní a zašle doporučeně poštou na krajský úřad.

8) Nemám na fakturách název a číslo projektu, co s tím?

 • Není potřeba faktury a ostatní daňové doklady vracet zhotoviteli.
 • Žadatel název projektu a číslo projektu dopíše na kopie ručně a podepíše.
 
 
Pozn. převzato z oficiálních stránek Středočeského kraje.

Jedenáctou část jmenného seznamu schválených žádostí naleznete pod tímto odkazem:
 
 
 

Náš podnik SIGREEN s.r.o. se účastní dne soukromého podnikání v úterý 11. 10. 2016. Tato akce je pořádána společností MAKRO.
 
V tento den můžete přijít na konzultaci a čaj zdarma v hodinách 8 až 14:00.
S našimi odborníky můžete prodiskutovat problematiku energetických úspor, možností v získání dotací
pro Váš záměr a oblíbené dotační programy, jako je Nová zelená úsporám a kotlíková dotace.
 
 
 
 
 

Oproti předpokládanému termínu 3. 10. pro spuštění dalšího kola kotlíkových dotací ve Středočeském kraji došlo k posunutí tohoto data.
 
Kraj zveřejnil tuto aktualitu: "Druhé kolo kotlíkových dotací bude spuštěno po obdržení rozhodnutí o navýšení finančních prostředků ze SFŽP.".
 
 
Stále předpokládáme termín vyhlášení na říjen. Žádost o kotlíkovou dotaci Vám zpracujeme kompletně se všemi náležitostmi. Zavolejte nám a připravíme i Vaši žádost, včas a s jistotou.