Oproti předpokládanému termínu 3. 10. pro spuštění dalšího kola kotlíkových dotací ve Středočeském kraji došlo k posunutí tohoto data.
 
Kraj zveřejnil tuto aktualitu: "Druhé kolo kotlíkových dotací bude spuštěno po obdržení rozhodnutí o navýšení finančních prostředků ze SFŽP.".
 
 
Stále předpokládáme termín vyhlášení na říjen. Žádost o kotlíkovou dotaci Vám zpracujeme kompletně se všemi náležitostmi. Zavolejte nám a připravíme i Vaši žádost, včas a s jistotou.

Podle našich zdrojů by se měla oblíbená kotlíková dotace znovu otevřít na začátku (první týden) v říjnu.
Středočeský kraj byl jedním, který zažádal o dodatečné peníze - 50 mil. Kč - pro dofinancování jak převisu z první výzvy, tak i nových žádostí.
 
Shrnutí prosáklých informací:
- Středočeský kraj má "doschváleno" 50 mil. Kč
- Příjem žádostí by mohl být od 3. 10. (pondělí)´
- Pozor - na podzim by měli přijímat jen žádosti na buď tepelné čerpadlo, nebo kotel čistě na biomasu - (viz výrok ministra Brabce ve zprávě https://www.sfzp.cz/clanek/193/3020/dalsich-300-milionu-na-kotlikove-dotace-mzp-pro-kraje-vyjednalo-navyseni-u-evropske-komise/)
 
Kvůli značnému přehlcení zájemců doporučujeme žádosti připravit do konce září, abychom ji mohli podat hned v den otevření.
 
SIGREEN s.r.o. Vám zpracuje vše potřebné, co potřebujete k získání peněz v kotlíkové dotaci.
 
PORADÍME VÁM ZDARMA na telefonu 602 647 981 a emailu sigreen@sigreen.cz.

Ve světě dotací, kde jedna výzva střídá druhou, je těžké se vyznat. Přinášíme Vám proto výčet aktuálních možností pro získání dotace na zateplení budov, výměnu vytápění či instalaci solárních termických systémů, fotovoltaiky a rekuperace.

 

1) NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

 
Vlastníci rodinných domů v tomto programu získají vysoké částky na zateplení domu, výměnu oken, výměnu zdroje vytápění a jiné.
Program poběží do roku 2021, komplexnější rekonstrukce mají jak vyšší šanci na splnění podmínek programu (zkontroluje náš předběžný posudek), tak vyšší dotaci.
 
Nová zelená úsporám je v Praze vyhlášena i pro bytové domy. V letošním roce jsou zde výhodnější podmínky - vyšší dotace.
 

2) KOTLÍKOVÁ DOTACE

 
Žádat mohou pouze fyzické osoby, které vlastní rodinný dům.
Dotace na nový kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či kotel na zemní plyn. Dotace je více než 2x vyšší než v Nové zelené úsporám (kde je možné žádat na jiné typy výměn).
Aktuálně se čeká na podzimní výzvu kotlíkových dotací. V těch by mělo být 100 mil. Kč, na jaře se bude otevírat nová výzva s vyšším množstvím peněz.
 

3) OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 
Výzva pro zateplení obecních budov, výměnu zdrojů, atd. Pokud jste obec a chystáte se zateplit třeba obecní úřad, tohle je program pro Vás.
 

4) INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

 
V tomto programu je až do listopadu 2017 vyhlášena výzva pro majitele bytových domů. Oblasti podpory jsou podobné jako v NZÚ, tj. podporávano je zateplení obálky budovy, výměna oken a dveří, instalace technických zařízení budov.
Tato výzva je otevřena pro celou ČR kromě Prahy, kde je otevřena Nová zelená úsporám pro bytové domy.
 

5) OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

 
Od září 2016 mohou podniky žádat na zateplení svých objektů, výměnu systémů vytápění a dalších opatření. Míra podpory je určena velikostí podniku a způsobilými náklady.
 
 

OD NÁS ZÍSKÁTE:

- KONZULTACI ZDARMA, PŘI KTERÉ ZJISTÍTE, ZDALI MŮŽETE ZÍSKAT DOTACI

- PŘEDBĚŽNÉ POSOUZENÍ = "PRE-SCREENING" S ODBORNÝM VÝPOČTEM OD ENERGETICKÉHO SPECIALISTY

- KOMPLETNÍ PROJEKT ŽÁDOSTI, ENERGETICKÉHO POSOUZENÍ A  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- PODÁNÍ ŽÁDOSTI A JEJÍ ADMINISTRACI

 

 

Dalších 300 milionů na kotlíkové dotace. MŽP pro kraje vyjednalo navýšení u Evropské komise

MŽP krajům schválilo navýšení alokace na kotlíkové dotace. Zatím se o využití této možnosti ještě letos přihlásily Středočeský a Plzeňský kraj.
 
Zatím není známo, kdy přesně kraj pokračování vyhlásí, ale zejména se bude snažit poskytnout peníze těm, na které nezbyly. Další důležitou informací je, že dotace z těchto peněz bude poskytnuta jen na zdroje využívající obnovitelné zdroje energie (OZE), tedy na tepelná čerpadla a kotle čistě na biomasu.
 
Další, absolutně nové kolo kotlíkových dotací se může rozjet již na jaře, datum nové výzvy bude limitováno tím, do kdy stihne kraj vyhodnotit a zadministrovat letošní žádosti.
 
Sledujte naše stránky pro aktuální informace a nic nezměškáte. Zahajme projektovou přípravu již na podzim.