Byla vyhlášena nová výzva IROP – Energetické úspory v bytových domech II. V rámci této výzvy mohou majitelé bytových domů mimo Prahu žádat na zateplení, výměnu oken a nové zdroje vytápění, případně solární systémy a rekuperaci.
 
Hlavním bodem změn bylo navýšení procentuální míry dotace, a to v základní úrovni na 30 % a ve vyšší úrovni na 40 %. Příjem žádostí od: 15.7. 2016 – 30.11. 2017.
 
Využijte čas na projektovou přípravu, prvním krokem je předběžné energetické posouzení, které je vstupním krokem, kterým zjistíte, zdali a na jakou úroveň dotace se dostanete.
 

POPTAT PŘEDBĚŽNÉ ENERGETICKÉ POSOUZENÍ PRO SPLNĚNÍ PODMÍNEK IROP

 
 
Majitelé bytových domů na území Prahy mohou žádat na obdobná opatření v programu Nová zelená úsporám. Projekty do tohoto programu zpracováváme také.
 
 
 

Byla vyhlášena nová výzva OPŽP pro veřejné budovy. "Finanční podpora je určena konkrétně na zateplení obvodového pláště budovy, výměnu a renovaci otvorových výplní, realizaci opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí. Podpořeny budou i projekty nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, projekty na výměnu zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW a projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie."
 
"Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dnes vyhlašují další výzvu zaměřenou na projekty energetických úspor a lepší využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Dotace v celkovém objemu tří miliard korun pomůžou především městům a obcím významně snížit výlohy za energie ve veřejných budovách. Své žádosti mohou podávat od 1. září do 20. prosince 2016."
 
 
Jako jedna z povinných příloh, kterou je nutné do 1. 9. připravit, pokud chcete podat žádost včas, je energetický posudek. Nabízíme zpracování tohoto dokumentu včetně návrhu opatření, díky kterým na dotaci dosáhnete.

 

POPTAT BEZPLATNOU IDENTIFIKACI DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ A/NEBO ENERGETICKÝ POSUDEK

 
 
Kromě energetického posouzení nabízíme ve spolupráci s naší pobočkou SIGMIN a.s. zpracování žádosti a její administraci.
 
 
 

K 28. 6. 2016 byl pozastaven příjem žádostí do KOTLÍKOVÉ DOTACE ve Středočeském kraji. Byly vyčerpány finanční prostředky alokované pro tento rok.
 
Oblíbený program by měl pokračovat od ledna 2017 za obdobných podmínek jako doteď. Přípravu žádosti doporučujeme zahájit tento podzim. S požadavkem na kompletní vyřízení se na nás můžete s důvěrou obrátit.
 
 
Původní zpráva Středočeského kraje:
 
 
"Středočeský kraj dne 28. 6. 2016 pozastavil příjem žádostí v rámci 1. kola programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015-2018",  a to z důvodu vyčerpání alokace. Alokovaná částka činila 501 mil. Kč."
 
 

Začátkem června 2016 podané žádosti překročily částku jedné miliardy korun v dotační podpoře.

Výzva majitelům rodinných domů nabízí dotace například na výměnu oken a dveří, zateplení domu, výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo či solární systémy, přičemž jednotlivé typy opatření lze vzájemně kombinovat. Podporována je i výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností. 

„Výzva jede skutečně na plné obrátky. K začátku června na Státní fond životního prostředí ČR dorazilo 5 182 žádostí za více než jednu miliardu korun. Zájem ze strany žadatelů nás jen utvrzuje v tom, že jsme program nastavili správně," komentuje aktuální stav programu ministr životního prostředí Richard Brabec. Žadatelé oceňují zejména upravené podmínky programu. „Zásadní novinkou průběžné výzvy určené pro rodinné domy je, že domácnosti mohou podávat žádosti o dotaci kdykoli jim to vyhovuje za zcela stejných podmínek. Nejsou nikterak omezeni několika mála měsíci příjmu žádostí a nemusí opakovaně studovat změny v programu. Naopak o dotace mohou nepřetržitě žádat dle svých finančních možností až do 31. prosince 2021, kdy celý program skončí," vysvětluje dále ministr.

Výše získané dotace se odvozuje od rozsahu prováděných opatření. Ve vztahu k investičním nákladům realizovaných nízkoenergetických projektů se aktuálně pohybuje většinou v rozmezí 30 a 40 procent. Výjimkou však nejsou žadatelé, kteří získali dotaci až 50 procent celkových investičních nákladů. To jsou například ti, kteří provedli důkladné komplexní renovace zahrnující výměnu oken a dveří, zateplení obvodových stěn a zateplení konstrukcí k nevytápěnému prostoru (půdě, sklepu, garáži,...).

Číst dál...