Byla vyhlášena nová výzva OPŽP pro veřejné budovy. "Finanční podpora je určena konkrétně na zateplení obvodového pláště budovy, výměnu a renovaci otvorových výplní, realizaci opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí. Podpořeny budou i projekty nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, projekty na výměnu zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW a projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie."
 
"Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dnes vyhlašují další výzvu zaměřenou na projekty energetických úspor a lepší využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Dotace v celkovém objemu tří miliard korun pomůžou především městům a obcím významně snížit výlohy za energie ve veřejných budovách. Své žádosti mohou podávat od 1. září do 20. prosince 2016."
 
 
Jako jedna z povinných příloh, kterou je nutné do 1. 9. připravit, pokud chcete podat žádost včas, je energetický posudek. Nabízíme zpracování tohoto dokumentu včetně návrhu opatření, díky kterým na dotaci dosáhnete.

 

POPTAT BEZPLATNOU IDENTIFIKACI DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ A/NEBO ENERGETICKÝ POSUDEK

 
 
Kromě energetického posouzení nabízíme ve spolupráci s naší pobočkou SIGMIN a.s. zpracování žádosti a její administraci.
 
 
 

K 28. 6. 2016 byl pozastaven příjem žádostí do KOTLÍKOVÉ DOTACE ve Středočeském kraji. Byly vyčerpány finanční prostředky alokované pro tento rok.
 
Oblíbený program by měl pokračovat od ledna 2017 za obdobných podmínek jako doteď. Přípravu žádosti doporučujeme zahájit tento podzim. S požadavkem na kompletní vyřízení se na nás můžete s důvěrou obrátit.
 
 
Původní zpráva Středočeského kraje:
 
 
"Středočeský kraj dne 28. 6. 2016 pozastavil příjem žádostí v rámci 1. kola programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015-2018",  a to z důvodu vyčerpání alokace. Alokovaná částka činila 501 mil. Kč."
 
 

Začátkem června 2016 podané žádosti překročily částku jedné miliardy korun v dotační podpoře.

Výzva majitelům rodinných domů nabízí dotace například na výměnu oken a dveří, zateplení domu, výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo či solární systémy, přičemž jednotlivé typy opatření lze vzájemně kombinovat. Podporována je i výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností. 

„Výzva jede skutečně na plné obrátky. K začátku června na Státní fond životního prostředí ČR dorazilo 5 182 žádostí za více než jednu miliardu korun. Zájem ze strany žadatelů nás jen utvrzuje v tom, že jsme program nastavili správně," komentuje aktuální stav programu ministr životního prostředí Richard Brabec. Žadatelé oceňují zejména upravené podmínky programu. „Zásadní novinkou průběžné výzvy určené pro rodinné domy je, že domácnosti mohou podávat žádosti o dotaci kdykoli jim to vyhovuje za zcela stejných podmínek. Nejsou nikterak omezeni několika mála měsíci příjmu žádostí a nemusí opakovaně studovat změny v programu. Naopak o dotace mohou nepřetržitě žádat dle svých finančních možností až do 31. prosince 2021, kdy celý program skončí," vysvětluje dále ministr.

Výše získané dotace se odvozuje od rozsahu prováděných opatření. Ve vztahu k investičním nákladům realizovaných nízkoenergetických projektů se aktuálně pohybuje většinou v rozmezí 30 a 40 procent. Výjimkou však nejsou žadatelé, kteří získali dotaci až 50 procent celkových investičních nákladů. To jsou například ti, kteří provedli důkladné komplexní renovace zahrnující výměnu oken a dveří, zateplení obvodových stěn a zateplení konstrukcí k nevytápěnému prostoru (půdě, sklepu, garáži,...).

Číst dál...

Povinnost SVJ mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti při pronájmu bytové jednotky platí od ledna tohoto roku. Státní energetická inspekce již začala kontrolovat a postihovat ta SVJ, která tuto povinnost nedodržují.

Neváhejte a poptejte od nás zpracování PENB pro Váš bytový dům. Předejdete problémům s žádným či nekvalitním PENB a vyhnete se pokutám.

Celá zpráva:

Státní energetická inspekce se zaměřuje na kontroly vystavování průkazů energetické náročnosti budov (PENB). Od ledna totiž platí nová povinnost dodat průkaz při novém pronájmu bytů, doposud se tato povinnost u bytů týkala pouze jejich prodeje. Povinnost zpracovat průkaz má v obou případech na požádání majitele bytu kromě vlastníka budovy rovněž Sdružení vlastníkůbytových jednotek (SVJ).

„Bohužel máme informace, že SVJ tuto svou povinnost vystavit průkaz v některých případech neplní a majitel bytu po něm zajištění průkazu marně žádá řadu měsíců i let. Majitel bytu sice může předat kupujícímu či nájemci tři roční vyúčtování za energie, ale v inzerci musí uvést nejhorší energetickou třídu G. Kvůli absenci průkazu může zbytečně přijít o peníze, protože byt pronajme za méně peněz. V bytě energetické třídy G totiž nájemník platí až o 1500 korun měsíčně více za energie, než například za byt v třídě B,“ vysvětluje ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub.

Na kontroly zpracování průkazů ze strany SVJ se proto nyní zaměří Státní energetická inspekce. „SVJ majiteli bytu mnohdy sdělí, že stačí, když kupujícímu předají roční vyúčtování za energie. Nicméně jde o mylný názor. Jestliže SVJ průkaz majiteli bytu na jeho žádost nepředá, může se majitel obrátit na Státní energetickou inspekci, která případ prošetří a může SVJ uložit sankci až do výše 200 tis. Kč,“ uvedl k tomu ředitel Státní energetické inspekce Pavel Gebauer.

„SEI zatím uděluje pokuty pohybující se v řádech tisíců, max. desetitisíců Kč, ale pokud je správní delikt spáchán opakovaně, tzn., že SEI přijde na to, že některé SVJ již tuto povinnost porušilo a opětovně se v budově např. prodává byt, aniž by na tuto budovu byl zhotoven průkaz, bude SEI ve stanovování výše pokut daleko přísnější,“ dodal Gebauer.

SVJ má zákonem o hospodaření energií stanoveno mnohem více povinností, než jen opatřit si průkaz při prodeji nebo pronájmu, proto jsou a nadále budou kontroly SVJ ze strany SEI komplexní.

Zdroj článku: http://www.cr-sei.cz/?p=2667