SIGREEN POUR FÉLICITER 2018

Nová zelená úsporám 2018

Program Nová zelená úsporám je nejefektivnějším programem zaměřeným
na úspory energie v budovách pro bydlení. Žádat můžete i v příštím roce.

NZU postup

Se všemi kroky Vám pomůžeme! Využijte našich služeb jako stovky klientů, kteří své peníze již mají.

1. Rozhodněte se, zda si můžete dovolit o dotaci žádat. Je s ní spojena finanční spoluúčast, část peněz půjde z vaší kapsy. Dotace se vyplácí až po ukončení projektu, nejdříve tedy platíte celý projekt. Orientační výši dotace si spočítejte na kalkulačce na stránkách programu. 2. Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří vám zpracují odborný posudek. Skládá se z projektové dokumentace a z energetického hodnocení budovy. Seznamy autorizovaných osob jsou na internetových stránkách www.ckait.cz a www.cka.cz     a naleznete je také v poradenském centru   na stránkách programu. Foto: archiv SFŽP ČR 3. Podejte elektronickou žádost o dotaci prostřednictvím interaktivního formuláře umístěného na webových stránkách   programu Nová zelená úsporám. Na adresu   některého z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR pak do pěti kalendářních dnů dodejte všechny požadované   materiály v listinné podobě včetně podepsaného výtisku elektronické žádosti. 4. Pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR zkontrolují formální a technickou správnost žádosti. To jim zabere   čtyři až šest týdnů. Pokud se ukáže, že žádost je v pořádku, je akceptována. Od této chvíle pak běží lhůta (9–24 měsíců), do jejíhož  konce musíte navržená opatření realizovat  a doložit jejich realizaci Fondu. Veškeré informace o prog- ramu najdete na webu www.novazelenausporam.cz, kde je i odkaz na poradenské centrum se spoustou   praktických informací.   Můžete volat na bezplatnou infolinku 800 260 500, psát na e-mail info@sfzp.cz   nebo se osobně informovat   na pracovišti SFŽP ČR    ve vašem kraji. 5. Než se pustíte do práce, musíte informovat příslušný stavební úřad. Najděte si odborníka, který bude nad vaším projektem   vykonávat technický dozor. Po převzetí prací   dejte dohromady všechny doklady týkající se dokončené realizace (faktury, potvrzení   o úhradě, předávací protokoly a další dokumenty) a doručte je na krajské pracoviště   Fondu. 6. Vyčkejte na rozhodnutí o poskytnutí dotace a samotnou výplatu peněz. Peníze obdržíte nejpozději do tří týdnů od doručení všech potřebných dokumentů o dokončení projektu. 

Další úspěšná realizace.
 
SIGREEN s.r.o. pomohl získat dotaci na rekonstrukci objektu občanské vybavenosti obce Žáky na přestavbu na MŠ. Budově jsme optimalizovali zateplení obálky a posoudili ekologické a ekonomické přínosy v energetickém posudku. Obec pak dostala dotaci z EU 1 096 814,80 Kč.
 
Přeměnu budovy můžete posoudit v naší animaci. Děkujeme autorům fotografií.
 
 
 

Pomůžeme i Vám. Je jedno, zdali máte v úmyslu zateplovat RD nebo jako obec chcete rekonstruovat ZŠ. Zkušenosti a profesionalita jsou na naší straně.

V aktuální výzvě pro kotlíkovou dotaci ve Středních Čechách zbývá posledních cca 200 míst. Využijte tuto šanci získat až 127 500 Kč na nové tepelné čerpadlo. Kompletní vyřízení na klíč Vám zajistí SIGREEN s.r.o., Váš dodavatel dotací. Konzultace v Kolíně zdarma.