Žádosti do dotačních programů a dotační management.

Zaměřování a zakreslování rodinných i bytových domů, např. pro účely dotačních programů nebo passportizace.

Diagnostika budov termokamerou. TEPO - Technicko-energetické posouzení objektu a NEMOPAS - inspekce nemovitostí.

Projekční činnost, vypracování projektové dokumentace.

Tvorba rozpočtů, cenová kalkulace stavebních nákladů.

Energetické a dotační poradenství.