Chcete získat dotaci na nové tepelné čerpadlo nebo kotel? Využijte nové možnosti! 

Zavolejte nám na 724 802 823, napište na sigreen@sigreen.cz nebo se zastavte a v rámci bezplatné konzultace u čaje či kávy vše probereme. S námi zjistíte, zdali můžete dotaci získat, pomůžeme Vám ji připravit včetně všech příloh. Nebudete muset fotit kotel, vyplňovat dokumenty ani mít internet nebo jít na poštu. Vše zařídíme za Vás. Působíme ve Středočeskem kraji a Praze. Už jsme pomohli stovkám osob k dotaci, pomůžeme i Vám.

Co dotace podporují

Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Typy podporovaných zařízení a výše dotace

 • Typ zdroje tepla Výše podpory (Kč)
  Plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) 100 000
  Elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) 130 000
  Kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189) 130 000

Konkrétní dotované výrobky najdete v Seznamu registrovaných kotlů / výrobků.

Kdo může žádat

 • Domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.
 • Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotace nárok automaticky.
 • U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijící ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem.
 • Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.
 • Na co můžete získat podporu:
 • Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.