Byla vyhlášena nová výzva OPŽP pro veřejné budovy. "Finanční podpora je určena konkrétně na zateplení obvodového pláště budovy, výměnu a renovaci otvorových výplní, realizaci opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí. Podpořeny budou i projekty nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, projekty na výměnu zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW a projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie."
 
"Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dnes vyhlašují další výzvu zaměřenou na projekty energetických úspor a lepší využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Dotace v celkovém objemu tří miliard korun pomůžou především městům a obcím významně snížit výlohy za energie ve veřejných budovách. Své žádosti mohou podávat od 1. září do 20. prosince 2016."
 
 
Jako jedna z povinných příloh, kterou je nutné do 1. 9. připravit, pokud chcete podat žádost včas, je energetický posudek. Nabízíme zpracování tohoto dokumentu včetně návrhu opatření, díky kterým na dotaci dosáhnete.

 

POPTAT BEZPLATNOU IDENTIFIKACI DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ A/NEBO ENERGETICKÝ POSUDEK

 
 
Kromě energetického posouzení nabízíme ve spolupráci s naší pobočkou SIGMIN a.s. zpracování žádosti a její administraci.