K 28. 6. 2016 byl pozastaven příjem žádostí do KOTLÍKOVÉ DOTACE ve Středočeském kraji. Byly vyčerpány finanční prostředky alokované pro tento rok.
 
Oblíbený program by měl pokračovat od ledna 2017 za obdobných podmínek jako doteď. Přípravu žádosti doporučujeme zahájit tento podzim. S požadavkem na kompletní vyřízení se na nás můžete s důvěrou obrátit.
 
 
Původní zpráva Středočeského kraje:
 
 
"Středočeský kraj dne 28. 6. 2016 pozastavil příjem žádostí v rámci 1. kola programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015-2018",  a to z důvodu vyčerpání alokace. Alokovaná částka činila 501 mil. Kč."