Začátkem června 2016 podané žádosti překročily částku jedné miliardy korun v dotační podpoře.

Výzva majitelům rodinných domů nabízí dotace například na výměnu oken a dveří, zateplení domu, výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo či solární systémy, přičemž jednotlivé typy opatření lze vzájemně kombinovat. Podporována je i výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností. 

„Výzva jede skutečně na plné obrátky. K začátku června na Státní fond životního prostředí ČR dorazilo 5 182 žádostí za více než jednu miliardu korun. Zájem ze strany žadatelů nás jen utvrzuje v tom, že jsme program nastavili správně," komentuje aktuální stav programu ministr životního prostředí Richard Brabec. Žadatelé oceňují zejména upravené podmínky programu. „Zásadní novinkou průběžné výzvy určené pro rodinné domy je, že domácnosti mohou podávat žádosti o dotaci kdykoli jim to vyhovuje za zcela stejných podmínek. Nejsou nikterak omezeni několika mála měsíci příjmu žádostí a nemusí opakovaně studovat změny v programu. Naopak o dotace mohou nepřetržitě žádat dle svých finančních možností až do 31. prosince 2021, kdy celý program skončí," vysvětluje dále ministr.

Výše získané dotace se odvozuje od rozsahu prováděných opatření. Ve vztahu k investičním nákladům realizovaných nízkoenergetických projektů se aktuálně pohybuje většinou v rozmezí 30 a 40 procent. Výjimkou však nejsou žadatelé, kteří získali dotaci až 50 procent celkových investičních nákladů. To jsou například ti, kteří provedli důkladné komplexní renovace zahrnující výměnu oken a dveří, zateplení obvodových stěn a zateplení konstrukcí k nevytápěnému prostoru (půdě, sklepu, garáži,...).

Podle statistik Státního fondu životního prostředí ČR průměrná dotace na projekt z programu Nová zelená úsporám na zateplení rodinného domu vychází zhruba na 230 tisíc korun. Na instalaci fotovoltaického systému může žadatel přitom dostat až 100 tisíc korun. 

„Dotace z programu Nová zelená úsporám lze čerpat i na efektivní využití zdrojů energie, například na výměny elektrických zdrojů za účinná tepelná čerpadla, instalace termických a nově i fotovoltaických solárních systémů a instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Na výměnu neekologických zdrojů na tuhá paliva je možné získat výhodnější podporu přímo z tzv. kotlíkových dotací Operačního programu Životní prostředí, což jsme promítli do nastavení NZÚ, aby se podporovaná opatření nedublovala," vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. 
Z došlých a schválených žádostí v kontinuální výzvě programu Nová zelená úsporám pro majitele rodinných domů bylo dosud vyplaceno nebo je v procesu financování více než tisíc žádostí s požadovanou dotací zhruba sto milionů korun. Dalších 4 135 žádostí již bylo schváleno a k vyplacení dotace dojde v okamžiku, jakmile vlastník provede realizaci a předloží na Fond faktury. Nejvíce podaných žádostí je zaměřeno na zateplení rodinných domů, kam směřuje téměř 80 % dotačních příspěvků. Významný je ale i počet žádostí o dotaci na výstavbu rodinných domů ve velmi nízkém energetickém standardu, roste počet žádostí na zavedení fotovoltaických systémů. 
Nová zelená úsporám přitom nenabízí dotace pouze majitelům rodinných domů. Dotaci z něj mohou čerpat i vlastníci bytových domů na území hlavního města. 
„Mimopražští vlastníci bytových domů mohou čerpat stejně vysoké dotace jako pražští žadatelé v NZÚ na obdobná nízkoenergetická opatření z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který má v gesci Ministerstvo pro místní rozvoj," upřesňuje Petr Valdman. Zároveň upozorňuje na to, že i výzva programu Nová zelená úsporám zaměřená na podporu bytových domů v Praze, byla nastavena jako výzva kontinuální. 
„Zhruba tři měsíce od spuštění nové výzvy pro bytové domy evidujeme 150 žádostí s celkovým požadavkem podpory ve výši 115 milionů korun," komentuje aktuální výsledky Valdman a dodává, že největší zájem je o příspěvky na zateplení v oblasti A.1 - tzv. mělká komplexní renovace s téměř 50% podílem na celkové podpoře. 

Zdroj článku: https://www.sfzp.cz/clanek/193/2963/kontinualni-vyzvy-v-programu-nova-zelena-usporam-se-osvedcuji-vice-nez-dobre-lide-si-od-rijna-2015-pozadali-uz-o-miliardu/