Jako zpracovatelé žádostí o kotlíkovou dotaci přinášíme čerstvé informace ohledně výzev pro tento rok, respektive pro tzv. podzimní výzvu, se kterou Vám opět pomůžeme od začátku do připsání dotace:
 
"Zástupci Ministerstva životního prostředí jednali v posledních měsících o podmínkách druhé vlny kotlíkových dotací. Novinkou v programu má být ukončení vyplácení dotací na výměnu starého kotle za kotel výhradně na uhlí.
 
„Přípustná bude pouze kombinace uhlí a biomasy a kotle s automatickým přikládáním,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.
 
V druhé vlně kotlíkových dotací bude dle jeho slov zvýhodněn Moravskoslezský kraj, který dostane na výměnu kotlů pro své obyvatele téměř 900 milionů korun. To znamená, že dostane fi nanční prostředky jak z druhé, tak ze třetí vlny najednou. Cílem je v tomto kraji co nejrychleji zlepšit kvalitu ovzduší. Ostatní kraje Ostatní kraje dostanou celkem 2,5 miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí tak ve druhé výzvě kotlíkových dotací přerozdělí celkem 3,4 miliardy korun..
 
 
"KDO MŮŽE POŽÁDAT O KOTLÍKOVOU DOTACI
 
Kotlíkovou dotaci mohou žadatelé získat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přiklá- dáním v rodinných domech.
 
Lze ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace. •
 
Nově nebude již nutné dělat tzv. mikroenergetická opatření. •
 
O tom, kdy je možné podat žádost o dotaci, rozhoduje příslušný krajský úřad, který vyhla- šuje výzvy pro občany.
 
Informace najdou zájemci na webových stránkách svého krajského úřadu či na jeho vývěsce a mohou je získat také telefonicky na speciální telefonní lince kraje nebo v denním tisku.
 
Článek adaptován z únorového čísla periodika Priorita.