Průkaz energetické náročnosti (PENB) je dokument, který poskytuje informace o budově a její energetické účinnosti na pozadí zákona č. 406/2000 Sb.

PENB je povinný při prodeji, pronájmu a pro obce.

 
 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI (PENB)

Kdo jej potřebuje, k čemu slouží a jakým způsobem ho od nás získáte. Informace jsou aktuální dle zákona 406/2000 Sb. v platném znění.

 

 1)      CO JE TO PENB?

Průkaz energetické náročnosti je obvykle 19-ti stránkový dokument, který hodnotí obálku budovy, kterou je například rodinný dům, nebo její ucelené část (např. byt).Na základě PENB majitel nebo zájemce zjistí, jak je budova náročná na její provoz a tím pádem i na peněženku.
 

2)      POTŘEBUJI PENB I JÁ?

 

To zjistíme pomocí následujícího klíče:

a)  Prodávám budovu nebo byt – ANO - průkaz potřebujete

b) Pronajímám budovu nebo byt - ANO - průkaz potřebujete. V případě pronájmu bytu je tato povinnost od 1. 1. 2016

c) Obec, jejíž jsem zástupce, vlastní a užívá budovu - ANO - průkaz potřebujete. Povinnost platí pro budovy s vnější podlahovou plochou větší než 250 m2.

d) Rekonstruuji nebo stavím budovu - ANO - průkaz potřebujete při stavebním řízení

* výjimky tvoří: památkově chráněné budovy, budovy do 50 m2, budovy pro náboženské účely, budovy postavené před rokem 1947, které neprošly významnou změnou, aj.
 
 

3)      KDO MI PENB ZPRACUJE A KOLIK STOJÍ?

Jak asi předpokládáte, jsme to my, SIGREEN s.r.o. - zpracovávat PENB může jen energetický specialista certifikovaný MPO.
 
Nezávaznou cenovou nabídku zašleme do dvou pracovních dní. Nabízíme bezplatné zhodnocení, zdali jednotlivé budovy průkazy potřebují.

Naše služby zahrnují osobní inspekci objektu s doměřením relevantních částí objektu, získání podkladů o technických zařízeních objektu a fotodokumentaci. V žádném případě neděláme průkazy (krom novostaveb) na dálku, naslepo, a nebojujeme jen cenou.

Ceny stanovujeme individuálně pro každý objekt. Cena PENB je pro budovu s jedním vytápěným patrem od 3 500,-, cena pro větší objekty je od 5 500,-. Ceny jsou koncové včetně DPH.

Zpracováváme PENB po celé ČR, nejen v Kolíně a okolí.

 

4) HROZÍ MI NĚJAKÉ POSTIHY, POKUD PENB NEBUDU MÍT?

Pokud ani přes zákonnou povinnost PENB nemáte, vystavujete se pokutám, které jsou dané zákonem. Pro fyzické osoby je to 100 000 Kč a pro právnické 200 000 Kč.

Pokud budete mít nekvalitně a nepravdivě zpracovaný PENB, jeho zpracovatel bude sankciován Státní energetickou inspekcí a Vy budete muset hledat někoho, kdo Vám zpracuje průkaz dle legislativy. Pozor tedy na nekvalitní levné zpracovatele PENB.