Od 9.1.2023 10:00 se otevírá příjem žádostí do dotační výzvy pro domácnosti s nižšími příjmy. Maximální celková výše podpory na realizaci opatření je omezena na 150 000 Kč.

S povinnou přílohou - Odborným posudkem - i celým procesem Vám pomůže jeden z našich poradců. Jsme již sedmým rokem oficiálním střediskem EKIS pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pište přes formulář na webu nebo na sigreen@sigreen.cz.

 

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022.

– Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání

žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,

nebo

– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu

pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou

dobu).

  • Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována po 12. září 2022.
  • V rámci této výzvy nelze na jeden rodinný dům uplatnit více žádostí.
  • Výše podpory se stanoví jako součet podpor na vybraná opatření. Podpora

pro jednotlivé typy opatření je uvedena na obrázku níže.

  • Výše podpory je maximálně 100 % uznatelných nákladů.