Program Nová zelená úsporám pokračuje i v tomto roce. Umožňuje Vám, vlastníkům rodinných a bytových domů (bytové domy v Praze), získat statisíce na zateplení, nová okna a dveře a výměnu vytápění.
 
To není vše od března máme několik novinek:
 
RODINNÉ DOMY
- datum uznatelných výdajů je stanoven na 1. ledna 2018, v případě opatření svépomocí a stínící techniky je 1. září 2018.
- podpora na výstavbu i pro prvního kupce rodinného domu, dotace až 485 000 Kč.
- dotace na fotovoltaiku - nová kategorie pro FVE systém s celkovým využitelným ziskem nad 3 000 kWh/rok s akumulací do vody, dotace 80 000 Kč
 
BYTOVÉ DOMY V PRAZE
- rozhodné datum uznatelných výdajů 1. ledna 2018.
- výše dotace navýšena na 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy bytů.
- nová kategorie - Podpora dobíjecích stanic v nových bytových domech pro vozidla kategorie M1. Výše dotace 45 000 Kč/dobíjecí bod a 55 000 Kč/dobíjecí bod, v případě instalace dobíjecí stanice v BD s FVE systémem s akumulací elektrické energie.
 
 
Pro vstupní posouzení a konzultaci nám zašlete podklady na sigreen@sigreen.cz. Rádi Vám pomůžeme.