VE STŘEDOČESKÉM KRAJI BUDE OTEVŘENO POKRAČOVÁNÍ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ 20.4.

PODPOROVÁNA BUDOU TEPELNÁ ČERPADLA A KOTLE NA BIOMASU.

 

KOMPLETNÍ VYŘÍZENÍ KOTLÍKOVÉ DOTACE, KONZULTACE ZDARMA. POMŮŽEME I VÁM.

PRO VELKÝ ZÁJEM DOPORUČUJEME NECHAT ZPRACOVAT SI ŽÁDOST S PŘEDSTIHEM.

 
 
 

VYHLÁŠENÍ II. KOLA 1. VÝZVY KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

Středočeský kraj vyhlašuje druhé kolo první výzvy projektu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeským kraji 2015-2018", výše alokace je pro druhé kolo 51 mil. Kč.

V tomto druhém kole budou akceptovány žádosti na tepelné zdroje OZE, tzn. tepelná čerpadla a kotle spalující výhradně biomasu. Příjem žádostí je umožněn pouze osobně na podatelně KÚSK nebo poštou doporučeně.

Příjem žádostí bude od 20. 4. 2017, počet žádostí je omezen na 5 podaných žádostí na osobu.

Pro toto druhé kolo je mimo jiné nutná realizace mikroopatření a se žádostí zaslaný posudek od energetického specialisty.

 

Zdroj druhé části článku: https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/dotace/-/asset_publisher/weqmnqfi2Rwz/content/vyhlaseni-ii-kola-1-vyzvy-kotlikovych-dotaci?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fzivotni-prostredi%2Fdotace%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_weqmnqfi2Rwz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2